Please be advised that we use cookies on this site
Click ‘I agree’ to provide your consent.
You can cancel the consent at any time by deleting any saved cookies in your web browser settings.
By continuing to browse the site, you agree with the cookies use terms and conditions.

Mokymai „Kūrybiškas dirbtinio intelekto panaudojimas turizmo versle“

 

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“ Neringos turizmo verslo atstovus kviečia į mokymus! Mokymų tema: Kūrybiškas dirbtinio intelekto panaudojimas turizmo versle.

 

Mokymų data: 2023 m. rugsėjo 22 d.

 

Vieta: Neringos savivaldybės administracijos posėdžių salė, Taikos g. 2, Nida

 

Mokymų trukmė: 3 akademinės valandos

 

Mokymų programa:
• Kūrybiškumo samprata. Dirbtinio intelekto (DI) samprata. Kūrybiškumo ir dirbtinio intelekto sąsajos. Naudingi DI įrankiai turizmo versle.
• Praktinės dirbtuvės – kuriame su dirbtinio intelekto įrankiais.

 

Mokymų rezultatas: mokymų metu kiekvienas dalyvis DI įrankių pagalba sukurs vaizdą (-us) ir teksto įrašą (-us) savo turizmo verslui.

 

Mokymai nemokami. Dalyvių skaičius ribotas,. Būtina išanktinė registracija: https://forms.gle/xsjiWDNwadgXCr8M7

 

Reikalingos priemonės: asmeninis kompiuteris, prieiga prie interneto, gmail.com el. paštas (registracijai prie DI įrankių).

 

Lektorės

 

Doc dr. Gita Šakytė-Statnickė. Mokslininkė Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (KVK) dėsto Rinkodaros, Verslumo ugdymo, Kūrybiškumo ugdymo ir kt. dalykus bei veda mokymus organizacijoms; yra publikavusi daugiau kaip 25 mokslinius straipsnius, skaito pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose.

 

Doc. dr. Gita Šakytė-Statnickė aktyviai bendradarbiauja moksliniuose projektuose. Vienas iš jų – LMT finansuotas KU projektas „Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“. Taip pat mokslininkė yra aktyvi VšĮ „Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras“ Nordplus programos projektuose: „Smulkiojo turizmo verslo atstovų žinių, gebėjimų, įgūdžių, mokymosi metodų ir įsitraukimo į darbą sąsajos”, „Skirtingų kartų komunikacijos problemos turizmo organizacijose“, „Turizmo darbuotojų kūrybiškumo ugdymas naudojant dirbtinio intelekto įrankius, kuriant naujas arba tobulinant esamas paslaugas“.

 

Doc. dr. Gita Šakytė-Statnickė mokslinę ir projektinę patirtį pritaiko paskaitų ir mokymų įvairioms organizacijoms metu. Prie asmeninių mokslininkės pasiekimų galima priskirti ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) įvertinimą už akademinius pasiekimus bei JAV Lietuvių fondo suteiktą Adomo Kontauto vardo stipendiją už aktyvumą ir akademinius pasiekimus 2019, 2020 metais. Mokslininkė yra Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA), Europos edukacinių tyrimų asociacijos (EERA), Pasaulinės edukacinių tyrimų asociacijos (WERA), Europos socialinių ir humanitarinių mokslų aljanso, Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų asociacijų sąjūdžio narė; Researchers’ Excellence Network (RENET) narė; LiMA (Lietuvos marketingo asociacija) narė; Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) tikroji narė.

 

Laurencija Budrytė-Ausiejienė. Gidė, turizmo ekspertė, Klaipėdos valstybinės kolegijos (KVK) Verslo administravimo katedros lektorė, Turizmo verslo studijų programos vadovė, kolegijoje dėsto Turizmo, kultūros paveldo interpretavimo, Kelionių organizavimo ir kūrybiškumo ugdymo dalykus, vadovauja studentų praktikoms, veda sertifikuotus gidų mokymus, bei mokymus turizmo ir kultūros srities specialistams, vykdo ekspertinį kultūros ir meno projektų vertinimą, bendradarbiauja atliekant mokslinius tyrimus ir rašant mokslinius straipsnius. Individuali veikla susijusi su kultūros paveldo aktualizacija ir interpretacija, kultūrine edukacija, kultūrinio turizmo produktų kūrimu ir įgyvendinimu.

 

Laurencija Budrytė-Ausiejienė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose Nordplus programos projektuose inicijuotuose VšĮ „Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centras“: „Skirtingų kartų komunikacijos problemos turizmo organizacijose“, „Turizmo darbuotojų kūrybiškumo ugdymas naudojant dirbtinio intelekto įrankius, kuriant naujas arba tobulinant esamas paslaugas“, ir KVK: „Neformalusis suaugusiųjų švietimas kultūrinio turizmo skatinimui tarp Baltijos ir Šiaurės šalių“, „Gamta ir skaitmeniniu švietimu paremtas ekologinio turizmo mokymas“.

 

Laurencija Budrytė-Ausiejienė – kultūrinio turizmo praktikė kurianti teminius turistinius maršrutus ir vedanti ekskursijas bei miesto orientacinius žaidimus, savo veikloje bendradarbiauja su Klaipėdos miesto savivaldybe, Klaipėdos ir Šilutės turizmo informacijos centrais, įvairiais muziejais, Goethe-Institut Vilnius, Klaipėdos vokiečių bendrija, nuo 2014 m. yra Klaipėdos apskrities gidų gildijos narė. 
 

SHARE YOUR EXPERIENCE

Knowing your opinion and expectations, we can plan even more attractive events for the residents and guests of Neringa. 
 
Your experience participating in events 

Start the survey